Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

Edelfelts modell

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Sjöberg
Onsdag 11 Okt 94 Bregentved Haslev 11. lokakuuta 1894
– Hvad det vore rysligt roligt att få några underrättelsen om Eder, och om taflorna i Helsingfors. Hvad säger man om Sorgen, om Mammas porträtt om Sjöberg, om Sveaborg – hvad om Galléns underliga, hybrida fundering. Jag hoppas till Gud att ni alla måtte få vara friska och raska. Jag tänker hvarje ögonblick på Er, och skulle ge mycket för att kunna sitta hemma och prata en stund nu i skymningen.
Paris 10 juli 1895 10. heinäkuuta 1895
Tack för brefvet och brefkortet. Mammas skildning af angbåts färden med Eklöf, Tojkander och tutti quanti roade mig mycket den var så lefvande och ypperlig. Rysligt ledsamt är det med Sjöberg – Har han snattat i fyllan, den suplullan? Jag sörjer honom upprigtigt, ty jag skulle ha behöft honom hela tiden på Haiko. Hvem skall nu sitta för de fornnoddiska hjeltarne i Kung Fjalar? Att de inte kunna låta bli att stjäla, isynnerhet så fiffiga och arbetsamma menniskor som han. Hvem har anklagat honom och hvad har han stulit? Skrif härom och om allt annat snart –
Paris söndag d. 28 Juli 95 28. heinäkuuta 1895
Roligt skall det bli att få träffa Er alla och få njuta af landtlig stillhet och frid. Men så måste jag börja med mina olycksaliga illustrationer, som nu äro alldeles på efterkälken. Och Sjöberg, Sjöberg som sitter i kurran! Hvar skall jag få Hjalmar och Kung Fjalar ifrån! – Jag tycker det ändå är rörarande att hans långafingrighet kom af kärlek till konsten och harmonikan, – och jag hoppas och tror att det var mera lättsinne än tjufskhet hos S! – Och alla våra fina herrar med deras grymt intrasslade affärer, konkurser och accorder – äro de mycket bättre än Sjöberg, stackare!