Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

mineralog, general, professor vid Michail-artilleriakademien

P.burg. tisdag afton 7. tammikuuta 1879
Följande dag har Edelfelt beställt en vagn; han skall åka till Akademin, Heimburger, Axel Gadolin och Wilhelm Hoffren.
Petersburg onsdag afton. 8. tammikuuta 1879
Edelfelt åkte till Axel Gadolins, men denne och Borns var inte hemma; hans visitkort får vara ett tecken på att hans vilja att besöka dem varit god.
Paris d. 30/11 1879 30. marraskuuta 1879
Följande dag ska han börja på med en liten tavla, beställd av amerikanen, samt med Axel Gadolins-Pjotr Kotschubeys beställning.
Paris d. 15 dec 1879 15. joulukuuta 1879
Edelfelt har gjort några skisser till Axel Gadolins tavla.
Julafton kl. ½ 5. 24. joulukuuta 1879
Åt Gadolin-Kotschubey målar Edelfelt en gumma i 1600-talsdräkt; han har nog av vackra flickhuvuden.
d. 14 Jan. 1880 14. tammikuuta 1880
Alfred Koechlin sitter modell på morgonen; seanserna på 1 till 1 1/2 timme är för korta, Edelfelt vill inte göra något trivialt; på eftermiddagarna sitter en gammal italienska modell för Axel Gadolins tavla.
Paris d. 18 Januari 1880 18. tammikuuta 1880
Edelfelt har haft händerna fulla med Alfred Koechlins porträtt och den Gadolinska tavlan.
Fonden i Axel Gadolins tavla förargar Edelfelt; han har inte tid att gå till Cluny för att göra den; han har supprimerat [avlägsnat, övergett tanken på] gubben; nu är det endast en gammal chatelaine [kvinnlig kastellan, slottsfogde] från början av 1600-talet som läser i en stor bibel; det är ett huvud i Ebba Stenbocks stil; en hand och fonden är ännu ogjord; det är omöjligt att skicka den lilla tavlan innan färgen hunnit torka; Edelfelt ska underrätta Axel Gadolin då han sänder en skiss av tavlan.
Paris d. 15 febr. 1880 15. helmikuuta 1880
Edelfelt har fullt med arbete: porträttet, tavlan, Alex Gadolins, en längesedan lovad illustration till Scribner's Monthly och en illustration till l'Illustration.
Paris d. 4 mars 1880. 4. maaliskuuta 1880
P.S. Edelfelt har från Axel Gadolin fått underrättelse om att Kotschubey refuserar tavlan; den borde ha varit på längden och inte på höjden; han hoppas Edelfelt får tavlan såld.
tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2. elokuuta 1891
på detta sätt är jag ej hemma förrän d. 15 – det är mycket sent och sommaren är då så godt som slut,men jag får i alla fall den stora glädjen att vara med om Mammas födelsedag – och den mindre glädjen att vara med om Hanna Palmes dito, d. 19, med melon och Gadolin och lawn-tennis på Gammelbacka