Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Zürich

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Zürich kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Zürich kronologisessa järjestyksessä

Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22. elokuuta 1872
Leuhusens och Edelfelt fördrev tiden då de väntade på herrskapet Ahlbergs ankomst med att besöka hotellträdgården, som bar på minnen från Alexandra Edelfelts besök då hon hade släckt en gaslåga som slagit ut vid ett bord där två slaktare satt; Doktor Eljert Mobeck visade Edelfelt de historiska ställena; i trädgården tilltalades Edelfelt av en finländare som tre år vistats på polyteknikum i Zürich och Hannover.
Ospedaletti 4 mars 1891 4. maaliskuuta 1891
Nere i byn har jag träffat en mycket språksamoch temmeligen påhängsen ung ryss Gertzoff – som jag hållet på afstånd på mycket som möjligt. Han är decavé och har kommit hit från Monte Carlo och bor i ett anspråkslöst näste dernere – känner alla busarna och dricker med dem. Han skryter förskräcklig med sina bekantskaper, Kudaskeffs bl. a – men Ellan fortfar att tro att han varit bara betjent eller hofmästare hos någon förnäm ryss – otreflig är han, det är säkert. Utmärkt väl talar han alla språk men sitt vetande har han mest från Figaro, ehuru han påstår sig ha gått igenom Polytechnikum i Zürich. Han, som alla ryssar, tror att jag och vi finnar kunna, men ej vilja tala ryska – och jag låter honom gerna vara i den villfarelsen. Hans toilett är ruskigt elegant – broderade silkes nattskjotor under en sliten rutig resrock – ytterst fina skor och ljusa Apostoliska pantalonger, och en alldeles för liten hatt.
Skärtorsdag 1891 26. maaliskuuta 1891
Måtte bara den hostan ge med sig! Man får väl lof att ha förtroende för den här doktorn som lär vara prof. Huguenin's i Zürich assistent – Ingen medicin har han gifvit vidare än Calomel i början.