Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Karlsbad / Karlovy Vary

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Karlsbad / Karlovy Vary kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Karlsbad / Karlovy Vary kronologisessa järjestyksessä

Paris skärtorsdag – 78. 18. huhtikuuta 1878
Om Alexandra Edelfelt misstänker att grevinnan V[isen Ehrnrooth] har ett sammanträffande med Konny [Zilliacus] i kikaren skall Mamma inte följa med; skulle däremot hon bjuda Mamma på en resa till Paris via Carlsbad kommer Edelfelt och möter dem och följs åt med dem hem.
Paris d 20 febr. 1879. 20. helmikuuta 1879
Gunnar Berndtson har haft dålig mage, vilket tagit på hans humör och gjort honom mera otillgänglig än vanligt; Edelfelt övertalade honom att rådfråga Max Schultén, som rådde honom att dricka Carlsbadervatten.
Paris Annandag Påsk 1901 8. huhtikuuta 1901
Idén med Ramlösa tilltalar mig mycket. Jag talade länge med Dr Håkanson i dag derom, och han, som besökt alla Sveriges badorter, menade att Ramlösa vore ypperligt. "Då borde Du passa på och hålla Din Mamma sällskap der, sade han, ty det skulle göra också Dig innerligt godt. Det är mycket vackert der, lugnt och fridfullt, en half timme från Helsingborg och "mindre stökigt än Carlsbad" sade han – resan till C. är ju också mycket längre. Håkanson sade att C. var verldens första kurort derigenom att allt är ordnadt, Sedan mera än ett sekel, för sjukvård der. Mammas skall icke ett ögonblick oroa sig för kostnader o.d. – jag ber att få bjuda Mamma med följeslagarinna på hela resan och kommer sjelf med, vare sig till Ramlösa eller Carlsbad.