Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Ravenna

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Ravenna kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Ravenna kronologisessa järjestyksessä

Paris fredag 1 mars 1895 1. maaliskuuta 1895
fru Vallgren ber helsa Er alla och var så glad åt att flickorna skickat helsningar. De Vallgrens ha varit 2 månader i Italien – ända till Rom och besökt Assisi, Perugia, Ravenna Orvieto – mycket grundligt och voro alldeles hänryckta.
Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28. maaliskuuta 1897
I afton skall jag till Madame Pasteur på middag, sedan jag besökt hans graf under institutet. Denna krypta, arrangerad af Jean Baptiste skall vara une merveille, efter modell af kyrkan i ravenne med mosaiker och steninläggning.