Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Calais

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Calais kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Calais kronologisessa järjestyksessä

Paris Annandag Påsk 95 15. huhtikuuta 1895
svenska presten, f.d. studentkårens ordförande och O.Dist kommer hit om en stund. Han har varit sjömansprest i Calais och haft att göra med finnar mest – har derför den allra största sympathi för vårt folk. Han har ställt till en insamling för en finsk arbetare som är här och som lider af ledgångsreumatism. Som jag och alla andra gifvit så mycket vi kunnat undvara anser jag det ej orätt att jag skickar honom till friherrinnan Cedercreutz också, icke sant?
Paris lördag 29 maj. 29. toukokuuta 1897
I morgon reser jag med Guds hjelp – det blåser starkt och blir nog otäck sjögång mellan Calais och Dover, men det räcker ej mer än halfannan timme. Strax då jag fram kommit telegraferar jag min adress. Kanske jag sedan bor hos Gallatly – isynnerhet om det är på landet.