Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Skeppsholmen

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Skeppsholmen kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Skeppsholmen kronologisessa järjestyksessä

Stockholm 29 sept. tisdag. 91. 29. syyskuuta 1891
På Nationalmuseum och på biblioteket har jag gått igenom och aftecknat delvis hundratals saker som bli mig mycket nyttiga. – I dag på morgonen gick jag ut till Skeppsholmen för att rita af Stockholms redd (för gamla fröken) der mötte jag kapten Lidman, den der besynnerliga, som långt ifrån att vara mankerad på mig förde mig omkring öfver allt der i flottans kasernner och stälde såväl manskap som taflor till min disposition I ett sessionsrum fans bara gamla svenska fanor, Ehrensvärds och Gustaf III byster, och tre stora taflor, mycket utförde, föreställande Hoglands, och Svensksunds slaget samt Wiborgska gatloppet. På oläsligtrummen gyllne vasar med blågula gamla flaggor (från tiden), omkring – det var så besynnerligt rörande – der hade jag igen det Sverige som jag älskar så högt, Sverige från våra segrars, våra sorgers och vår äras gyllne tid. –
Stockholm 2 okt 91. fredag 2. lokakuuta 1891
I dag har jag varit ute på Skeppsholmen för att teckna – jag såg mera än jag ritade, så alldeles förtjusande vackert var det derute. Stockholm har aldrig förefallit mig få vackert som nu. Vädret är också öfver all beskrifning herrligt.