Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hov- och nationalteatern

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hov- och nationalteatern kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hov- och nationalteatern kronologisessa järjestyksessä

Wien d. 7 Mars 1876 7. maaliskuuta 1876
Följande dag går Edelfel till Edvard Piper, sedan med Victor Hoving till Belvederesamlingen, och på kvällen till Burgteatern (den bästa teatern på tyska, vid sidan av hovteatern i München).