Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Balkan

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Balkan kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Balkan kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 26 febr. 78 26. helmikuuta 1878
Edelfelt hoppas vid Gud att den förfärliga orientaliska frågan får ett slut; i staden är stämningen mycket mot England och alla engelsmän som Edelfelt träffat är rasande på Beaconsfield och regeringen (rättare sagt krigspartiet i England); det som behövs är fred, arbete, framsteg och expositionen [världsutställningen]; soldaterna som arbetar på Marsfältet använder sin tid nyttigare än de stackars soldaterna nere i Balkan.