Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hotell Kung Carl

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hotell Kung Carl kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hotell Kung Carl kronologisessa järjestyksessä

Stockholm d. 9 november 1879 9. marraskuuta 1879
Under Edelfelts "kammararrest", fick han besök av Fredrik Vult von Steyern och Ernst Beckman, Ny Illustrerad Tidskrifts blivande redaktör; Edelfelt har tecknat ett och annat för NIT; han var tillåten att gå ut och äta middag med dem på Kung Carl.