Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Archangelsk

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Archangelsk kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Archangelsk kronologisessa järjestyksessä

Paris d 20 dec. 79 20. joulukuuta 1879
Edelfelt ser i tidningarna att det i Helsingfors, Stockholm och Archange varit värmegrader; han önskar än en gång rolig jul och gott slut på det nya året [sic!]; han ska gå ut och gå för att få upp värmen.