Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bobadilla

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Bobadilla kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Bobadilla kronologisessa järjestyksessä

Alhambra d. 13 april 1881. 13. huhtikuuta 1881
Andalusien är bördigt, grönt, raka motsatsen till allt det jag sett förut af Spanien. Palmer, stenek oliveträd öfverallt – Kaktus och aloë. Det var Södern, Afrika! Så kommo vi till Menjibar (de arabiska namnen begynna) så till Cordova, kalifernas stad, till Bobadilla, och då begynte bergen åter, Sierra Nevada denna gång.