Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Katedralen i Toledo

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Katedralen i Toledo kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Katedralen i Toledo kronologisessa järjestyksessä

Toledo d. 30 april 1881. 30. huhtikuuta 1881
1 sta Maj på morgonen. Vädret är förtjusande och ifrån mitt fönster hör jag mycket tydligt orgeln från en af Toledos 110 kyrkor. Vi skola gå i högmessan i katedralen och sedan stryka omkring tills tiden blir att gå till festen utanför staden.