Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Café Voltaire

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Café Voltaire kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Café Voltaire kronologisessa järjestyksessä

d. 17 april 82 17. huhtikuuta 1882
Jag har i går och i dag sprungit om Baude och Sargent på ett sätt som skulle lämpa sig för en farce i Palais Royal Theatern. Två gånger ha vi rest förbi hvarandra, och i går afton for jag i hällregn genom hela Paris, för att komma till Café Voltaire ett ögonblick sedan de gått.