Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Lehrte

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Lehrte kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Lehrte kronologisessa järjestyksessä

Berlin (centralstation, Friedrichsstrasse) d. 24 kl. ½ 7 på morgonen 1. tammikuuta 1882
Biljettförsäljaren var en finne, och då jag, för erhållande af direkt biljett, uppgaf mitt namn, blef han mycket vänlig. önskade mig lycklig resa o.s.v. Han skulle ha gjort bättre i att ge mig en ordentlig biljett öfver Lehrte, Stendal och Cöln. Nu har jag en öfver Magdeburg och Aachen som gör att jag om 20 minuter åter får kuska af istället för att som vanligt vara hela förmiddagen i Berlin. Är det ej förargligt?
Kom ihog, att om Mamma i vår kommer hit ta biljett öfver Lehrte – man är lika fort framme i Paris och det är ett Express-tåg.