Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Elberfeld

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Elberfeld kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Elberfeld kronologisessa järjestyksessä

Mellan Hagen och Barven d. 24 nov 24. marraskuuta 1882
Kl. är nu 7 på aftonen och vi äro i närheten af Elberfeld. Kl. 1/2 12 först kommer jag till Aachen. I det hela är jag ej särdeles trött – man vänjer sig ypperligt, och nu känner, jag mig nästan kapabel att fortsätta 24 timmar till.