Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hildesheim

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hildesheim kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hildesheim kronologisessa järjestyksessä

Mellan Hagen och Barven d. 24 nov 24. marraskuuta 1882
Så dumt att måsta resa så här som kurir! – Jag har i dag varit på några mils afstånd från Hildesheim, som jag så gerna ville se engång; och heller icke långt från Cassel der ett af Europas bästa Gallerier finnes.
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15. toukokuuta 1898
Vi resa näml. om 2 timmar till Braunschweig, för att derifrån göra utfärder i morgon till Harz, Goslar, Hildesheim o.s.v. – om vädret är någorlunda drägligt. Jag ville gerna göra en aqvarell eller två i dessa gamla städer. får se om Zorn också får lust att måla – Jag gör det för att förtjena den nya fracken som jag behöfver i Paris – det mest krasst egoistiska motiv således.