Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Allées des acacias

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Allées des acacias kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Allées des acacias kronologisessa järjestyksessä

Odaterat 1. tammikuuta 1884
Ack jag tänker hvart ögonblick på er nu under dessa vackra vårtider. Alla morgnar går jag från 8-9 till Boulognerskogen och sjöarne, träden, l'allée des acacias påminner mig alla om er