Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hôtel de l'Europe

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hôtel de l'Europe kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hôtel de l'Europe kronologisessa järjestyksessä

Petersburg, söndag 14 mars 1897 14. maaliskuuta 1897
Nej nu går kl. till half två – jag skall upp i morgon kl 7 och lemnar Mamma derföre för att nästa gång skrifva från Warschau, Hôtel de l'Europe.