Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Larissa

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Larissa kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Larissa kronologisessa järjestyksessä

Paris 3 maj 1897 3. toukokuuta 1897
Det är så underligt att tänka sig att de nu slåss omkring Olymposberget, vid Thermopylae och Pharsalos. Grekerna äro ju tappra – hvarför sprungo de från Larissa? Der ser man igen att den turkiska hären, helt och hållet organiserad af tyskar, med sin beräking (och sitt antal), kommer längre än de tappra och oordnade grekerna.