Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Grosvenor Hôtel

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Grosvenor Hôtel kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Grosvenor Hôtel kronologisessa järjestyksessä

Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
Jag hade icke rigtigt kommit inom hotellets dörrar innan jag sände Mamma ett telegram. Jag hoppas att Mamma förstod att Hotellet heter Grosvenor Hôtel och att Victoria, eller Victoria Station antyder stadsdelen.
Torsdag 10 juni 1897 10. kesäkuuta 1897
Jag arbetar derför sedan 3 dagar i Mr Jacomb Hood's Studio, vid Tite Street, alldeles nära Sargent och Chelsea Hospital (invalidhotellet här) Det är ej mera än 20 minuters "walk" härifrån hotellet. Der ha vi det mycket bra, godt ljus och godt rum. Mr Hood är på landet men kommit in onsdag morgon, och är porträttet ej färdigt då, har Sargent lofvat skaffa mig någon annan atelier att sluta det i. Der, i ateliern fins den hyggligaste madame eller fru som "housekeeper" och hon har t.o.m. i dag gifvit oss "luncheon" åt Mrs Gallatly, fröken Erikson fr. Åbo, (systern gift med Rosenlew) och jag mig. Jag har målat mycket flitigt – stått der 8 timmar i dag, och är derför skäligen trött.
Lördag 12 juni 97 12. kesäkuuta 1897
Här på hotellet är det som i butikerna. Jag känner mig alltid så ynklig när jag passerar förbi portiern, kyparena och jungfrurna som låta mig, godhetsfullt, bo i deras hotell. – De bråka med att jag skall bestämma dagen för min afresa. Nå väl, jag får lof att bestämma den till söndagen då och stannar således ej öfver Jubileet.