Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hôtel Scribe

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hôtel Scribe kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hôtel Scribe kronologisessa järjestyksessä

Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2. joulukuuta 1900
Har ni läst Krügers alla tal här? Han är ju en bondehöfding bara och talar med sådant allvar, sådan kraft och sådan takt att det är ej ett nöje. Entusiasmen för honom har varit allmän, alla ha mötts deri. Han hade med sig en dotterdotter Mlle Guttmann, som der utomordentligt söt ut. Gubben sjelf fick jag inte se fastän jag stod och väntade med plebs utanför Old England – han bodde midt emot hôtel Scribe.