Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Amalienborg

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Amalienborg kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Amalienborg kronologisessa järjestyksessä

Kjøbenhavn 9 april 94 9. huhtikuuta 1894
jag skrifver till Mamma om huru jag varit på ärones trappa, ty jag vet att inga yttre framgångar kunna förefalla modershjertat för stora. Nu hafver jag varit så högt att jag aldrig hafver varit så högt. Först i går kl. 6 middag hos Moltkes med en massa grefvar, läns- och andra. De flesta kände jag förut. Vid Champagnen steg gref Fr. Moltke upp och utbragte en skål för H. M. Kongen som stående utdracks (skålen nämligen) strax efter middagen satte sig grefvinnan och gr Erik M. och spelade på två flyglar Kong Kristian – och så gingo damerna och klädde sig till bal (jag var färdig med ordnar och blomsterbukett (som jag fick af grefvinnan i knapphålet) och så åkte vi i fil till Amalienborg – två steg derifrån men bland de hundrade vagnarne räckte detta en half timme Moltke var i kammarherreuniform röd frack med broderier hvit vest och hvita benkläder med breda galoner.
Petersburg Onsdag 20 febr 95 20. helmikuuta 1895
Anitschkoffpalatset är mycket stort och vackert men icke ditåt så stilfullt som t.ex Amalienborg. I många salar voro hvita Louis XVI möbler med gobelinsöfverdrag. Hvad som alltid gör ett ståtligt intryck vid ryska hofvet är tcherkesserna och lifkosackerna som stå vid dörrarne.