Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Darmstadt Schloss

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Darmstadt Schloss kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Darmstadt Schloss kronologisessa järjestyksessä

d 22 jan. 1891 22. tammikuuta 1891
– I går var jag rest till Darmstadt för att se på Storhertigens taflor. Tänk, så ekonomisk är storhertigen, att rummen i slottet, delvis stå oeldade, ehuru de ligger nästan till hans boningsrum. Så och med tafvelgalleriet. Det var en sådan iskällarluft derinne att det var fasligt. Ett bra tråkigt residens, för resten. Der var ett underskönt porträtt af förra kejsarinnan, med hår à la Darmstadt, och då tänkte jag på Mamma, naturligtvis.