Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Korsika

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Korsika kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Korsika kronologisessa järjestyksessä

Ospedaletti 10 mars 10. maaliskuuta 1891
I går då ovädret nalkades, syntes Corsika i hägring, men så tydligt att jag gjorde en tecking af ön der den reste sig med sina snötoppar mot himlen. Denna bergsö som strålade i purpur, hvitt och guld och som sväfvade i luften öfver det dunkelblå hafvet var bland det mest sagolika man kunde se I dag då det bara regnat, var förtrollningen borta och landskapet såg så tarfligt ut att jag ej kände igen det – Medelhafvet såg ut som finska viken en regndag, ej en smul bättre.