Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Batavia / Jakarta

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Batavia / Jakarta kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Batavia / Jakarta kronologisessa järjestyksessä

Ospedaletti 15 mars 1891 15. maaliskuuta 1891
Epävarma yhteys Den den prestgubben, Krüger, som liknar gubben Mauritz Nordström är numera min vän – han målar!!! – När han finner ett landskap "hochromantisch" så sätter han sig ner tar fram sin skizzbok och förbättrar det ytterligare genom att ta bort ett berg här och en stad der – det är intet så noga – slutligen har man ingen idé om i hvilken trakt eller ens i hvilken verldsdel man är. Han hade i dag gjort en vy af Ospedaletti som närmast liknade Batavia – såsom jag föreställer mig det.