Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Drottningholm

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Drottningholm kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Drottningholm kronologisessa järjestyksessä

Stockholm fredag 16 Okt 91 16. lokakuuta 1891
Nu skall jag på middag till Celsings med de två prinsarne. Dessa vilja nödvändigt ha mig ut till Drottningholm, som de älska så mycket. – De låta restaurera der allt hvad de hinna.