Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I en stuginteriör i dämpad färgskala sitter en gammal kvinna, som visionärt skådar framför sig och spelar på en kantele i famnen. Hon bär en karlesk folkdräkt i vitt med röd hätta på huvudet. Helfigur i fas åt vänster. Höjdformat. Målad i Helsingfors vårvintern 1893.

Förekomster i brev

Det finns inga bilder för det här konstverket.