Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I förgrunden en strandbrant med en liten, snöhöljd tall; snett mot bildplanet forsen med brunt vatten, skummande mellan branta stränder. Olja på duk, uppfodrad på kartong. 45,4 x 29. På frånsidan intyg av Friherrinnan Ellan von Born. Målad vid Imatra 6 januari 1893 i 22 graders köld. Reproduktion av Finland i etsningen n:o 72. en laverad teckning av Adolf von Becker, daterad 6 januari 1893 (tillhörande Medicine doktor Kaj Lindberg, Torneå, och omnämnd i Suomen Kuvalehti 13.I.1934, sid. 71) återger Edelfelt och Gallen-Kallela – som jämte Louis Sparre, B. O. Schauman med flera inbjudits till invigningen av det nya hotellet i Imatra – sittande ungefär vid platsen för den nuvarande paviljongen samt målande i sina skrin. Fotografier från samma tillfälle avbildade i Suomen Kuvalehti 13.I.1934, sid. 70 och Helsingfors-Journalen 1935, N:o 6, sid. 150. Edelfelt utförde den ovan beskrivna målningen, Gallen-Kallela skissen (tillhörande Konsul Erik Sawon, Åbo) till "Imatra om vintern" i Ateneum.

Förekomster i brev

Det finns inga bilder för det här konstverket.