Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Skiss till föregående. Kejsaren är återgiven i Finska dragonregementets uniform. Målad i Sankt Petersburg mars 1896.

Förekomster i brev

Petersburg fredag 13 mars. 13 mars 1896
fastän det är en fredag, och den 13, och den 13 mars till, så har dagen varit mycket lycklig för mig, i det att jag blef färdig med mina skizzer och i tid kunde komma till palatset. Jag blef genast emottagen af Alexander Michailovitsh, Xenias man, som sade att Kejsaren skulle komma strax. Jag stälde upp mina två skizzer, staffliet med porträttet på uti en biljardsal – mycket vacker för resten (med mahogny, gult läder och ljusgröna sidenväggar – rika förgyllningar) och så kom kejsaren, tog saken helt naturligt, satt sig i det ljus jag ville ha och sätt en timme, samt lofvade mig flere séancer nästan vecka. Han tyckte om min skizz i finsk gardesuniform, (för universitetet) och bad mig i Zarskoïe göra en interiör (jag hade smort till en palatsinteriör de chic). Han bad mig äfven i Stallet göra ytterligare studier till hästen (i det andra porträttet, i dragonuniform)

Det finns inga bilder för det här konstverket.