Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

"pappa L. konsthandlare", Levertin i brev 29.11.1896.

Förekomster i brev

Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29 november 1896
Illustration: pappa L. konsthandlare. Levertin, för att återkomma till honom, är ju en ypperlig literaturhistoriker och skald – men i det dagliga litet för mycket salvelsefull jude. På festen för honom voro hans närmaste – De voro då typiska – rigtiga narinkoffar. – Med skägg in i ögonen, näsan och öronen.

Det finns inga bilder för det här konstverket.