Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Blev inte av på grund av Gyldéns död 1896.

Förekomster i brev

Stockholm onsdag afton 11 november 1896
Hos Palmes var der stor sorg efter Gyldén. Var det icke märkvärdigt att han lade ned att dö samma dag jag kom till Sthlm! I dag proponerade amanuensen Martin (var det ej han som var förlofvad med Cotta?) att gå dit (till Gyldén) och måla af honom som död, men jag refuserade emedan det ändå skulle blifva lika svårt att göra ett lefvande porträtt efter detta likporträtt. Björck som kände honom bättre, proponerade jag i stället.

Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Ledsen är jag att Gyldén dog. Jag borde ha skyndat mig litet mera, då jag visste att han var skral – men jag kan ju ej skynda mig mera än jag gör.

Det finns inga bilder för det här konstverket.