Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Förekomster i brev

Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16 april 1891
En illustration till Figaro Illustré har jag igen att göra, och skall göra den i morgon.

Arles 4 maj 1891 4 maj 1891
Jag tog genast en vagn och for till la Jolliette, emedan jag ville göra en croquis af en atlantångare (för Figaro Illustré) – "Le Polynesien" skulle just afgå till Australien tack vare mitt rödaoläsligt "slupp" jag ombord och kunde göra croquis'er – Se det var ett stort fartyg – eldarne bara negrer och araber – i österländska drägter, ty inga andra hålla ut med hettan i röda hafvet – på fördäck voro en massa malajer, kineser och papuas Jag fick en så underligt vidsträckt horisont vid allt detta – Fartyget är alldeles gigantiskt och var det största bland de hundradetals ångarne som lågo der – Hvart ögonblick reste en af till Indien, till Constantinopel, till Alger. –

Paris 12 Juni 1891 12 juni 1891
Sedan dess har jag fått skynda mig som en besatta för att få några illustrationer till Figaro färdiga – de ha blifvit det i dag – Ledsamt är det att arbeta för dålig betalning – dessa illustrationer kosta mig i det hela taget lika mycket som de inbringa då jag ej kan göra dem så alldeles fort.

Det finns inga bilder för det här konstverket.