Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Två unga damer i ljusblått och ljus rosa — den senare är fru Edelfelt — stå lutade mot en låg stenmur i förgrunden.; knäfigurer. De betrakta Medelhavet, som nästan spegelblankt utbreder sig till vänster. Längst till höger en knut av ett hus i ljust gråbrunt. I bakgrunden en strand med vita hus och blånande berg under en ljusgrå, lätt molnhöljd himmel. 35 x 47 cm. Målad i Cannes april 1891.

Förekomster i brev

Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Osäker koppling Roligt var deremot att få Mammas bref och se att ni alla äro friska, – att se att alla mina studier från Cannes kommit rigtigt fram och att de ej äro dåliga, – att finna den englalika Emile som skött om mina saker och mina affärer som en krona, tänkt på allt, t.o.m. på att låta reparera gaslamporna. – för att bevisa hans englalikhet vill jag tala om hans stora sorg öfver "un accident bien triste, som han sade till min förskräckelse – Nå, hvad är det. – Jo, han kom stammande fram med att malen gått i min en gammal frack som jag ej haft på mig på 1 år! – Han var otröstlig öfver denna sorg, som jag verkligen bar ytterst manligt, så hade han skaffat tvål och satt fram linnekläder för at jag genast skulle få byta om, ställt om lilla Salongen till sängkammare med mattor, gardiner o.d. –

Paris 21 juni 91 21 juni 1891
Osäker koppling Skall jag skicka 2 studier (landskap) från Medelhafvet till Villmanstrand?

Det finns inga bilder för det här konstverket.