Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Motiv från Provence. I skuggan av en låg mur i förgrunden står en kvinna i arlesisk folkdräkt med svart klänning och vit krage; halvfigur vänd åt vänster. I bakgrunden en solbelyst trädgård med vita liljor, blommande fruktträd, cypresser och vita husmurar. 76 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1893. Målad i Paris juni—aug. 1891 samt ommålad och fullbordad i Paris våren 1893.

Förekomster i brev

Paris 12 Juni 1891 12 juni 1891
Dessutom har jag börjat en Arlesienne – och skrifvit efter en kostym till Arles. Här fins näml en modell från le midi som är alldeles utmärkt vackert och typisk, och jag har ej hjerta att låta tillfället gå mig ut händerna, nu, då jag ännu har intrycket från det förlofvade landet så friskt. Jag tror mig verkligen kunna göra något rigtigt bra med henne. Beklagligtvis kan jag få henne bara engång i veckan, så upp tagen är hon. Jag njuter af att arbeta i min atelier – den är ändå så genomstrålad af ljus, att det är en fröjd deråt,och då jag annan nu passera min tid med att gå omkring i husen, käns det så herrligt stolt att kunna vara à son aise i ateliern, vara klädd och uppträda som man vill, äta frukost när man vill kommendera Emile och vara för en kort minut till egen herre. –

Paris fredag. 1 januari 1893
Osäker koppling Jag har återigen börjat arbeta och finnes mig ypperligt deraf efter dessa dagars rörliga lif.

Söndag 26 mars 1893 26 mars 1893
Osäker koppling Jag arbetar mycket, har modell alla dagar, och har en invasion af italienare här i ateliern – en mor med ett 2 månader gammalt barn, en 6 års flicka och en 7 års pojke (englar). Den stora taflan förskräcker mig litet genom sina dimensioner – när skall jag få hela denna hvita dukyta fyld med färg. Jag har köpt stora penslar och enorma färgtuber, och börjar i slutet af nästan vecka att måla på den defintiva duken. –

Måndag 1sta maj 1 maj 1893
Osäker koppling Jag börjar nu bli alldeles bra och har återigen begynt arbeta.

Paris 29 maj 93 29 maj 1893
Osäker koppling Nu har jag språng med Antells betjent och med Mechelins gravyrer man kan verkligen bli tassig af allt detta. Men jag målar i förheten och löper om qvällarne.

Paris 5 juni 1893 5 juni 1893
Osäker koppling Nu vet jag rakt intet hur jag skall göra igen. Ellan skrifver att Homén ordinerat henne en kur i norska fjällen, att hon ligger i Brunnsparken till den 8de. Men att hon derefter med pojken reser till Stockholm der hon skall möta mig och så fara vi alla till Norge. hon på en månad. Det är godt och väl men jag kan ej fara härifrån före den 8de, d. v. s. torsdag. Jag har först i dag fått anvisning på mina pengar från staden och Jag har tusen bestyr för mina taflor, München utställningen och inpackning af den stora duken till altartaflan, allt saker som jag ej kunnat göra förut.

Det finns inga bilder för det här konstverket.