Redaktionens kommentarer

Teckning av Pauline Ahlberg utförd i Edelfelts ateljé i Paris i maj 1875.

Förekomster i brev

Paris d. 5 Maj 1875 5 maj 1875
Edelfelt har tecknat ett porträtt av Pauline Ahlberg; hon har poserat i hans ateljé; det är inte likt och dåligt tecknat.

Börjadt d. 25 Maj 1875, fortsatt senare. 25 maj 1875
Alexandra Edelfelt frågar om Pauline Ahlbergs porträtt; det är bara en teckning han gjort och han skall visa den då han kommer hem.