Redaktionens kommentarer

Brodern Gueldry; brev till Alexandra Edelfelt 30.6.1875.

Förekomster i brev

Paris d. 30 Juni 1875 30 juni 1875
Illustration: brodern Gueldry.

Det finns inga bilder för det här konstverket.