Redaktionens kommentarer

Maxime Faivre; brev till Alexandra Edelfelt 30.6.1875.

Förekomster i brev

Det finns inga bilder för det här konstverket.