Redaktionens kommentarer

Landskapsstudier i Granbäcks omgivningar, utförda sommaren 1872

Förekomster i brev

Granbäck d. 7 Augusti 72. 7 augusti 1872
Edelfelt var ute med unge herr Georg Pauli en hel dag för att göra studier; denne är ännu "just intet framstående", men bedömmer med myndig ton allt som hör konsten till, vilket roade tante Adelaide Leuhusen.

Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Edelfelt skulle hälsa på Georg Pauli, för att tillsammans fortsätta måla studier; från Granbäck fick Edelfelt skjuts med mjölkbudet; medan han tillsammans med "mjölkmadamen" skumpade fram på vägen och "räsonnerade" om jordbruk och trädgårdsskötsel och övade på det småländska bygdemålet utbröt "det välsignade regnet" som piskade på hela dagen; efter en kort visit hos Pauli hade han sedan tre timmar att tillbringa i Jönköping innan mjölkbudet på nytt åkte ut.

Det finns inga bilder för det här konstverket.