Bertel Hintzes beskrivning

Söderströms & C:o, Helsingfors 1898–1900. Med 120 målade eller tecknade illustrationer och helsidesplanscher, 66 vinjetter (av vilka 10 för de ursprungliga häftesomslagen) och 55 initialer av Edelfelt. Utgiven i 10 häften à 3:50; det första utkom 12 december 1898, häften 2–6 år 1899 samt 7–10 år 1900. Illustrationerna, som efter förstudier 1894–97 utfördes 1897–1900 på beställning av Söderström & C:o, inköptes år 1903 från förläggaren av Antellska delegationen för 15 000 mark. Flertalet förstudier i Ateneum (skissboken A II 1517:1). Samtliga slutliga illustrationer utställdes i maj 1901 i Kunstindustrimuseet i Köpenhamn, på Edelfelts exposition i Helsingfors februari 1902, i Åbo stadshus festsal mars 1902, i Nationalmuseum i Stockholm mars–april 1902, i Tammerfors oktober 1903, i Galerie Schulte, Berlin november–december 1903, på Minnesutställning 1910, N:o 245. Den för Sverige avsedda delen av den svenskspråkiga upplagan som inalles uppgick till 2 000 exemplar, utgavs på Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Samtidigt utkom en finskspråkig upplaga hos Werner Söderström, Borgå. En särskild lyxupplaga på handgjort papper och bunden i helläder trycktes i 4 exemplar för Edelfelt och för hans mor, för förlagets dåvarande chef, kammarrådet Lennart Söderström, samt för dess konstnärlige ledare, arkitekt Jac. Ahrenberg.

Förekomster i brev

Roma d. 12 maj (fredag) 1876. 12 maj 1876
Om Edelfelt får tid och krafter att teckna till Fänrik Ståls sägner tänker han sända skisserna till Pietro Krohn för att få kritik.