Redaktionens kommentarer

"Husprofil"; brev till Alexandra Edelfelt 23.5.1876.

Förekomster i brev

Rom, tisdag d. 23 Maj 1876. 23 maj 1876
På hemvägen passerade Edelfelt vägen Via Nazionale där de gör utgrävningar; stora sträckor av det gamla Rom är lika välbehållet som Pompej; ett litet hus med mosaikinläggningar framgrävt samma år är så konserverat att det förefaller som om det vore byggt i går; Eckhardt beundrar byggnaden; Eckhardt reste i dag.

Det finns inga bilder för det här konstverket.