Redaktionens kommentarer

Doktor Erhardt; brev till Alexandra Edelfelt 29.5.1876.

Förekomster i brev

Rom, måndag d. 29 maj 1876. 29 maj 1876
Illustration: doktor Erhardt.

Det finns inga bilder för det här konstverket.