Bertel Hintzes beskrivning

Motiv från kriget i Finland mellan hertig Karl och Sigismund. Tidpunkt 1597, då Ebba Stenbock efter sin makes, Klas Flemings frånfälle, överlämnat Åbo slott åt hertigen, som i sitt hat mot Fleming låtit öppna dennes kista, vilken, placerad snett mot bildplanet, står på en katafalk i slottskyrkan. Med ryggen vänd mot kistan och bröstet mot betraktaren griper hertigen med en dramatisk åtbörd sin döde fiende i skägget; till höger står dennes änka och den unga, svartklädda Sigrid Stålarm, längst till höger vid ingången en gammal tjänare med nycklar. Under ett litet fönster i bakgrunden längst till vänster en grupp soldater med hillebarder. På väggen bakom mittgruppen, som står i skarp belysning framifrån, hänger till vänster Flemings i sorgflor insvepta vapensköld samt ett krucifix över en pulpet med en uppslagen bok. För den unga soldaten till vänster, som står lutad över kistlocket, har konstnären Aukusti Uotila stått modell. Kolorit i gult, blått, svart och brunt mot grå fond. 157 x 202. Signerad: Albert Edelfelt 1878. Målad i Paris dec. 1877 – mars 1878. Belönad 1878 med Finska statens pris i figurmålning 1200 mk.

Förekomster i brev

Paris d. 18 Februari 1877 18 februari 1877
Pierre Petit Gerard och Max Faivre råder honom att börja på med Carl IX vid Flemings lik i stort för 1878 års utställning; Edelfelt känner sig inte vuxen för en tavla med 8 à 10 figurer; det är bäst att tänka noga efter innan man börjar med en duk som mäts med famnmått.

Paris fredag d. 23 febr. 1877 23 februari 1877
Edelfelt befarar att Carl IX bara blir en omedveten efterapning.

Paris onsdag d 7 mars 77. 7 mars 1877
Det vore roligt att måla Klas Fleming och Carl IX; Alexandra Edelfelt kan vara säker att han först skall tänka igenom saken.

Paris Tisdag d. 13 mars 77. 13 mars 1877
Edelfelt har fått en oemotståndlig lust att försöka sig på Carl IX.

Paris d. 18 mars 1877. 18 mars 1877
Edelfelt beklagar att tävlingen om Romarpriset inte är öppen för utlänningar; om Gud ger honom krafter skall han försöka göra Klas Fleming så omsorgsfullt som ett Romarpris bör vara. Edelfelt skulle vilja ha tavlan så långt framskriden före han kommer hem att han bara behövde en månads arbete i vinter för att fullborda den.

Påsklördag 1877. 31 mars 1877
Om Edelfelts tavla kommer in på salongen börjar han i slutet av maj med Carl IX; han ebaucherar [skissar] tavlan ordentligt och spänner sedan ner den från ramen för att ta hem den och visa för Alexandra Edelfelt.

Paris d. 5 April 77 5 april 1877
Beträffande Carl IX tror Edelfelt inte att han går i land med det; på förmiddagen har han arbetat på en färgskiss, men den ser så mörk ut; han vill att kompositionen vore så klar att vem som helst skulle begripa den.

Paris d. 22 April 1877 22 april 1877
Edelfelt har länge börjat inse att måleriet inte är lätt, men han håller fast vid föresatsen att göra någonting riktigt bra detta år, vare sig det är Klas Fleming eller något annat.

Paris d. 29 maj 1877 29 maj 1877
Klas Fleming tycks bli för svår att göra; Edelfelt går på morgnarna i ateljén, där det är tråkigt, trångt och dåligt inrättat, men han har beslutat att gå där två veckor i rad och håller ut. Före den 15 juli lär Edelfelt inte komma loss, om han börjar på med Klas Fleming.

Paris d. 27 Juni 77. 27 juni 1877
Edelfelt visade Carl Mannerheim sin tavla, som nu finns hos färghandlare Chabod; strax efter då de åkte i Champs Elysées föreslog Mannerheim att Edelfelt skulle måla honom en större skiss för 1 000 francs; Edelfelt avslog först med hänvisning till hur det varit med August Eklöfs beställning, samt till Alexander Wilhelm Brummers och Herman Frithiof Antells väntande beställningar; Edelfelt gick sedan med på att ta emot beställningen och pengarna, som han genast lovade sätta in på Föreningsbanken då han kom hem; Mannerheim ville ha en skiss till någon större tavla, men undanbad sig Carl IX och Klas Fleming.

Paris, d 30 Juni 77. 30 juni 1877
Edelfelt mår själv bra, men är missnöjd; som Alexandra Edelfelt vet hade han tänkt börja på Klas Fleming innan avresan; då han inte är i stånd att få ihop något får han vänta på bättre inspiration i Finland.