Redaktionens kommentarer

Planerad teckning för att ställas ut och säljas i Helsingfors våren 1877.

Förekomster i brev

Lördag d. 3 mars 77. 3 mars 1877
Om Edelfelt hinner skall han göra några teckningar till Nadeschda och Gamle Hurtig; tillsammans med ett par studiehuvuden av exempelvis Sulamith borde han vara tillräckligt representerad på Salon de Helsingfors [Helsingforsexpositionen]; huvudsaken vore att måla något smått hastigt och lustigt, som kunde säljas för 200 à 300 mark.

Det finns inga bilder för det här konstverket.