Redaktionens kommentarer

Teckning i svartkrita av Robert Stigell "à la Holbein". Utförd i Paris i mars 1877, utställd på Salongen 1877.

Förekomster i brev

torsdag d. febr. 77. 1 mars 1877
Edelfelt skall visa Jean-Léon Gérôme ett svartkritsporträtt av Robert Stigell; om Gérôme tycker det är bra sänder han även det till Salongen.

Paris onsdag d 7 mars 77. 7 mars 1877
Robert Stigell är ful som stryk, men Edelfelt har funderat på att göra en teckning à la Holbein och göra något lustigt av honom.

Paris Tisdag d. 13 mars 77. 13 mars 1877
På eftermiddagen tecknar Edelfelt Robert Stigell i svartkrita; om det blir bra skickar han även det till Salongen.

Paris d. 18 mars 1877. 18 mars 1877
Teckningen av Robert Stigell är också avsänd till Salongen; ramen kostade 10 francs, men den får Stigell betala då Edelfelt ger honom porträttet; han har visat teckningen för Jean-Léon Gérôme som tyckte den var lite "sec" [torr], magert behandlad, men bra som karaktär och esprit [anda]; bara Stigell och Gunnar Berndtson vet om att den är anmäld, därför gör det inget om den blir refuserad.

Paris thorsdagsafton d 22 Mars 77. 22 mars 1877
Edelfelt hoppas att hans tavla och hans porträtt av Robert Stigell skall framstå i sin bästa dager för juryn; Max Faivre gör en ny kompisition varannan dag; Edelfelt, som inte är så hänförd av de eviga mytologiska och gammaltestamentliga ämnen tänker göra skisser ur (Finlands) historia och poesin; han ber Alexandra Edelfelt skicka Gabriel Reins historia.

Paris d. 5 April 77 5 april 1877
Edelfelt har ännu inte hört om teckningen av Robert Stigell har blivit antagen till Salongen.

Paris d. 15 April 77. 15 april 1877
Det var underligt att Alexandra Edelfelt den 10 [april] inte hade fått Edelfelts underrättelse om att han var antagen i Salongen; nu är han så gott som säker på att både tavlan och teckningen är antagen; av 7530 inlämnade verk är 2110 antagna. Jean Gounod har fattat vänskap för Edelfelt sedan han sett porträttet av Robert Stigell och några andra teckningar; han är en hygglig och väluppfostrad ungdom, som har ärvt faderns veka lynne; han är stor konstentusiast, spelar piano och violin men vill inte bli jämförd med fadern och har därför valt måleriet; han har just börjat så det är svårt att säga om det blir något av honom.

Det finns inga bilder för det här konstverket.