Redaktionens kommentarer

Utförd i Paris i mars 1877, skickad till Alexandra Edelfelt. AE till Alexandra Edelfelt 7.3.1877.

Förekomster i brev

Paris onsdag d 7 mars 77. 7 mars 1877
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa alla och kyssa de älskade småsystrarna; han sänder med en teckning av Blancas huvud.

Paris d. 27 Mars (på aftonen) 1877. 27 mars 1877
Fröken Forsman och Rosina Zillacus har önskat sig tecknade huvuden; Edelfelt förstod inte riktigt om de vill ha samma huvud som han sände hem; han är åtminstone smickrad över "de skönas" dom, som utfallit till hans fördel.

Det finns inga bilder för det här konstverket.