Redaktionens kommentarer

I mars 1877 övervägde Edelfelt detta som ett alternativ till sin följande stora komposition. Ett annat (tidigare) alternativ var Sveaborg, som han ville måla i Finland. De här alternativen kan ses som upptakten till "Den brända byn" (1879).

Förekomster i brev

Paris thorsdagsafton d 22 Mars 77. 22 mars 1877
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt inte glömma att sända Gabriel Reins historia; han skulle vilja måla någon kungs resa i Finland vintertid, med snö, pälsar, riddare och frustande hästar; det vore roligt att göra en historisk komposition som vore "trouvée" [som hittad]; allt vad Edelfelt gör nu liknar dåliga imitationer av alla möjliga målare och skolor; bland det svåraste i konsten är att vara sig själv.

Det finns inga bilder för det här konstverket.