Redaktionens kommentarer

Madsen och dansk bildhuggare. AE till Alexandra Edelfelt 27.3.1877.

Förekomster i brev

Paris d. 27 Mars (på aftonen) 1877. 27 mars 1877
Ett sorgligt försök att ge en bild av danskarna Karl Madsen och bildhuggaren.

Det finns inga bilder för det här konstverket.