Redaktionens kommentarer

Teckning utförd i Paris i april 1877.

Förekomster i brev

Paris d. 15 April 77. 15 april 1877
Edelfelt har börjat teckna Jean Gounod, som ser egendomlig ut.

Det finns inga bilder för det här konstverket.