Bertel Hintzes beskrivning

Motiv från Paris år 1793. Framför en husvägg i ljusgrått och grålila med anslag och inskriptioner med krita, bl.a. "À bas Robespierre", har en ung, mörkhårigt kvinna, halvfigur i profil åt höger stannat, med en dramatisk gest knytande högra handen vid bröstet och vändande huvudet mor vänster. Hon är iklädd hög, mörkgrön filthatt med en tricolor kring kullen, stor, vit fichu och mörkgrön rock med breda uppslag och smala, vita manchetter. I vänstra haden en svart spatserkäpp. Längst till vänster en smal gränd. 60 x 45,5. Signerad A. Edelfelt. Paris 1877. Målad i Paris april–juni 1877. Förvärvad från konstnären av friherrinnan W. Mellin.

Förekomster i brev

Paris d. 26 April 1877. 26 april 1877
En tavla eller studie står upptecknad på Edelfelts staffli; det är en kvinna i revolutionens kostym i gående ställning, ser åt sidan och är klädd i hatt med trefärgad kokard, stor fichu och mörkgrön klänning; hän tänker inte offra alltför mycket tid och pengar på duken, men vill göra den så att den kunde säljas i Finland under namnet "citoyenne de l'an II" [medborgarinna från år II].

1sta Maj 77. 1 maj 1877
Edelfelt målar i ateljén eller hemma på "Citoyenne de l'an II".

den 3 maj 1877 3 maj 1877
Edelfelt har modell på förmiddagarna; på eftermiddagarna går han till Salongen och gläder sig att se att hans tavla behagar dem som ser den; han är alldeles uttröttad och korrespondensen till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift får vänta till följande dag.

Paris d. 7 maj 1877 7 maj 1877
Edelfelts "citoyenne" avancerar långsamt, men torde bli verkäuflich [säljbar].

Paris d. 18 maj 1877. 18 maj 1877
Edelfelt "citoyenne" ger honom mera besvär än väntat; han skall rita av henne i nästa brev till Alexandra Edelfelt.

Paris d. 29 maj 1877 29 maj 1877
Han påbörjade studien för att hans "citoyenne" under tiden skall hinna torka; han hoppas kunna slutföra henne om några dagar.

Paris 2 Juni 77 2 juni 1877
Edelfelt låter Citoyennen [medborgarinna] vila till nästa vecka, då han målar om henne från början till slut, kanske på ny duk. Edelfelt har en rejäl färgräkning att betala, därtill staffli, kaffet under de senaste månaderna, gardinerna i hans ateljé m.m.; han behöver också skaffa ramar till Citoyennen och studien, samt kläder och ännu leva hela denna månad och resekostnaderna.

Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Hettan, missnöjet med vad Edelfelt gjort och osäkerheten kring försäljningen av hans tavla har försatt honom i ett tillstånd som gör det omöjligt att arbeta ordentligt; han skall ännu göra ett försök med Citoyennen på ny duk; om även det misslyckas gör han bara huvudet i akvarell, med hatten och bysten och säljer det till lågt pris, bara så att han tjänar in utgifterna för modellen.

Paris d. 21 Juni 77 21 juni 1877
Edelfelt har inte hunnit måla denna vecka.

d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
Edelfelts humör är på upphällning då han inte målat på en tid; Alexandra Edelfelt skall därför inte fästa sig vid om han sjunger jeremiader.

Paris d. 27 Juni 77. 27 juni 1877
Edelfelt skall i hast göra sina två studier färdiga.

Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7 juli 1877
Robert Stigell skickar Citoyenne och pagen till Finland, de är inte tillräckligt torra ännu.